HØYDEPUNKTER FRA Sunnmørsposten

  • Snødekt veg mellom Verma og Bjorli
  • Lastebil har kjørt av vegen
  • Knutsen topper Ålesundlista
  • Herren gav, Herren tok – men nausta i Prestefjøra kom opp att(pluss)
  • Massevielse med tusen gjester(pluss)