HØYDEPUNKTER FRA Dagens Næringsliv

  • Statoil stoppes av retten
  • Jobbkollektiv – hype eller den nye løsningen?
  • Hans Marius Tessem
  • Kontroll, ikke fremmedfrykt
  • Afp må styrkes, ikke pensjoneres