HØYDEPUNKTER FRA Fiskeribladet Fiskaren

  • Vesentlige endringer i fiskeripolitikken med ny regjering
  • Venter laksepriser på mellom 55 og 65 kroner i 2019
  • Skal finne ut hvordan klima påvirker de ulike fiskebestandene
  • Denne «lommen» skal gjøre luseskjørtet mer stabilt
  • Mattilsynet henter inn kunnskap om rensefisk