HØYDEPUNKTER FRA Fiskeribladet Fiskaren

  • To like sild - to like båter og to forskjellige svar
  • Sandbergs sorti
  • - Dette vil få trålnæringen til å tenke helt nytt
  • Stenger kongekrabbe-felt
  • Ser muligheter med fiskeriutdannelse